Osada Desperádo a Gredo


 

 

 

Ahoj Všem kdo jste sem našli cestu. 

Stěhujeme stránky na novou doménu klikni

http://fousuvcancak.cz/

 

 

 
Kapitola pro Mastňáky

Paďoury a Astrachány

aby věděli kdo je to tramp

a co je tramping

 

 
Tramping je založen na přátelství a kamarádství, úctě k druhému člověku, lásce a úctě k přírodě a svobodě každého člověka. Z lesní moudrosti resp. od woodcraftu tramping neformálně přebírá zákony a zásady, které prvně formuloval americký spisovatel E. T. Seton, tyto základy a zásady jsou neměnné a jsou platné dodnes.

 

Pojem tramp pochází z angličtiny a používal se v Americe jako označení pro tuláka, nebo sezónního dělníka.

 

Do češtiny pojem "tramp" vstoupil pravděpodobně převzetím tohoto termínu z dobových překladů románů Jacka Londona začátkem minulého století. Obecně se jako zdroj pro tento pojem uvádí Londonův román Cesta (The Road). Další inspirací byly dobové knihy a filmy tematicky čerpající z prostředí Divokého západu, například romány Karla Maye, Zane Greye, Jacka Shaefera, R. L. Stevensona, a různých překladových, převážně amerických autorů.

Tramping je též označován slovem vandr či „vandrování“, což je významový posun od původního dnes již zastaralého významu tohoto slova; dále bývá označován též, slangovým výrazem čundr resp. „čundrák“, z původně německého "tschundern" - "toulat se". Pojem "čundrák'" později ztratil svůj hanlivý význam a zlidověl.

 

 

Tramping umožňuje realizovat své představy o životě a klasické touhy lidí po romantice, dobrodružství, vztazích založených na přátelství a vzájemné důvěře.

 

Dnes má každá trempská osada svůj název,šerifa a vlajku. Domovenky na rukávech bund a košil. Na domovence je zkratka T. O. (Trampská osada). Jsou také trampové samotáři, ti mají zkratku T. S.(tramp samotář).

 

 

V letních měsících (červenec, srpen, v jiné měsíce je jim zima) jezdí někteří lidé ustrojení jako trampové, nechávají po sobě binec což vítají ti kteří pravým trampům nepřejí a trampský národ zve je „kovbojíčkové“. Správný tramp se pozná podle toho, že po sobě nenechá žádný nepořádek , ohniště je zabezpečené aby k požáru nedošlo, jezdí po celý rok a snaží se být slušný na lidi, kteří ho nechávají na pokoji.

Podstatnou a velice důležitou vlastností trampingu bylo a stále i je, že nebyl nikdy pevně organizován a veškeré pokusy o organizovanost nebo komercionalizaci nikdy neuspěly. Trampové se úmyslně nechtěli jakkoliv organizovat, neboť věděli předem, jak by to dopadlo. Organizaci by pak uchvátil stát, začal by předpisovat, co se má a nemá dělat, a bylo by po svobodě. Žádné zákony ani pravidla nebyly nikdy sepsány, ani dohodnuty, přesto jsou uznávány a dodržovány naprostou většinou lidí, kteří se k trampingu hlásí.


                                                                            Jetty
 

 

 

 

Osada Desperádo 1.png
Gredo_001.jpg